UA-60062975-2


PETS 2017 arangeres av Gandsfjord Rotary klubb på Sola Strand Hotel i tiden 10.-12. mars 2017.

program

Presentasjoner fra PETS 2017 på Sola Strand Hotel.

Rolf Thingvold: Ungdomsutveksling

einar solheim: praktisk nettbruk

erling lothe lie: sekretæroppgaver

Ingrid Grandum Berget: rotary public image

                                         presidentens oppgaver og ansvar

                                         rotary

johannes Hausken:  trf-the rotary foundation

Tore Jørgen Slettahjell: rotary som merkevare og på sosiale medier

Sosiale medier

Rotary lenker

Rotary Norge
Rotary Internationa

RYLA
ROTARACT FACEBOOK

kart

forkortelser i rotary
Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer