DISTRIKT 2250 / UNGDOMSUTVEKSLING

Ungdomsutvekslingen

Rotary har flere utvekslingsprogrammer rettet mot ungdom. I Norge har vi konsentrert oss om to program:

Ett års utveksling og Camps/Roundtrip.

Ett års skolegang på videregående skole i et av de landene vi utveksler med.

Programmets formål:

Å arbeide for internasjonal fred og forståelse gjennom vennskap over lande-grensene. Å reise med Rotary betyr at den lokale klubben i det landet du reiser til passer på at du trives med familien og i skolen. Du vil også ha en fast kontaktperson, rotarianer i vertsklubben, som skal være din faste støtte under hele oppholdet. Hvem kan søke - Du må være mellom 16 - 18 år (ikke fylt 18 år ved utreise) - Ha avsluttet 1. eller 2. klasse i videregående skole - Være skolemessig blant klassens beste tredjedel - Være sosial og utadvendt - All ungdom som anbefales av en rotaryklubb - også barn av rotarianere

Hva koster det:

Avhengig av hvilket land du reiser til, vi skiller mellom Europa og utenfor Europa, vil prisen ligge på ca. kr. 25.000. - Selv om den mottakende klubb gir deg månedspenger, i dag ca. $100, må du regne med penger til personlig forbruk, gaver og souvenirer og reiser som arrangeres av Rotary. - Reisene er frivillige. - I tillegg kommer et søknadsgebyr på kr. 2000 og du må også anskaffe deg en blå blazer før du reiser.

Hvordan du skal søke:

Gå inn på http://rotary.no/no/ungdomsutveksling#.W5fePkYzZaS Der finner du også søknadsskjemaet. Søknadsfristen er 1. november året før du reiser. Kontaktpersoner Rotary Distrikt 2250: Sogn og Fjordane, Hordaland, Bergen, Rogaland:

DYEO

Rolf thingvold, Førde Rotaryklubb

Moldtaksvegen 48

6812 FØRDE

rolf.thingvold@evry.com

 

Telefon privat  915 51 125

Sosiale medier

Rotary lenker

Rotary Norge
Rotary Internationa

RYLA
ROTARACT FACEBOOK

kart

forkortelser i rotary
Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer