UA-60062975-2
UNGDOMSUTVEKSLING

Ungdomsutvekslingen

Rotary har flere utvekslingsprogrammer rettet mot ungdom. I Norge har vi konsentrert oss om to program:

Ett års utveksling og Camps/Roundtrip.

Ett års skolegang på videregående skole i et av de landene vi utveksler med.

Programmets formål:

Å arbeide for internasjonal fred og forståelse gjennom vennskap over lande-grensene.

Å reise med Rotary betyr at den lokale klubben i det landet du reiser til passer på at du trives med familien og i skolen. Du vil også ha en fast kontaktperson, rotarianer i vertsklubben, som skal være din faste støtte under hele oppholdet.

Hvem kan søke

- Du må være mellom 16 - 18 år (ikke fylt 18 år ved utreise)
- Ha avsluttet 1. eller 2. klasse i videregående skole
- Være sosial og utadvendt
- All ungdom som anbefales av en rotaryklubb - også barn av rotarianere


Hva koster det:

Avhengig av hvilket land du reiser til, vi skiller mellom Europa og utenfor Europa, vil prisen ligge på ca. kr 50.000 utenfor Europa, og mellom 30.000 og 40.000 kroner til land i Europa. Mer informasjon om dette får du av kontaktpersonen i ditt distrikt.

Selv om den mottakende klubben gir deg månedspenger, i dag ca. $100, må du regne med penger til personlig forbruk, gaver og souvenirer og reiser som arrangeres av Rotary. Reisene er frivillige.

Hvordan du skal søke:

Søknaden sendes din lokale Rotaryklubb. 

Mer opplysninger får du hos ansvarlige i ditt Rotarydistrikt. Gå inn her for å finne kart over Norge og kontaktpersoner i de forskjellige distriktene. 

1. Foreløpig søknadsskjema
2. Endelig søknadsskjema

Søknadsfristen er 1. oktober året før du reiser.

Rotarys utvekslingsprogram i Norge administreres av Norsk Rotary Forum.

DYEO

Rolf thingvold, Førde Rotaryklubb

Moldtaksvegen 48

6812 FØRDE

rolf.thingvold@evry.com

 

Telefon privat  915 51 125

Sosiale medier

Rotary lenker

Rotary Norge
Rotary Internationa

RYLA
ROTARACT FACEBOOK

kart

forkortelser i rotary
Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer