UA-60062975-2
ROTARY FONDET (TRF) / GRANTS / DISTRIKT GRANT

Distriktsbevilgning

Et Distrikt Grant er økonomisk støtte gitt av Distriktet fra midler som fortsatt til Distriktets rådighet fra TRF og utgjør inntil 50% av tidligere innbetalte midler til Annual Program Fund i TRF (3 år tidligere enn uttaksår), og ble kalt District Designated Fund (DDF) )). Til TRF sender Distriktet årlig (hver 1.april) inn en samleoppgave over klubbens humanitære prosjekter som søker økonomisk bidrag i form av et District Grant. Penger blir frigitt fra TRF neste klubbår. Prosjektmidlene kan benyttes til kortvarige humanitære prosjekter både internasjonalt, nasjonalt og lokalt, samt til lokale serviceprosjekter. Søknad sendes distriktets TRF komité, innen 1.janar, på søknadsskjema utarbeidet av Distriktet.Etter en slik søknadsrunde har Distriktet grunnlag for å beslutte støtte, og sende inn til TRF en samleliste over prosjekter med kostnader, og på den måten få overført de midler som senere distribueres til de klubber som Distriktet har innvilget støtte. Ved prosjektslutt skal prosjektet avrapporteres på eget skjema til Distriktet ved TRF-komiteen. Søknadsskjema for Distrikt Grant Rapporteringsskjema for Distrikt Gran.

Søknadsskjema for distriktsstipend (pdf)

Søknadsskjema for distriktsstipend (Word)

Rapporteringsskjema for Distriktstilskudd

Sosiale medier

RotARY lenker

Rotary Norge
Rotary International

RYLA
ROTARACT FACEBOOK

kart

forkortelser i rotARY


Nyheter fra

ROTARY INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer