UA-60062975-2
ROTARY FONDET (TRF) / GRANTS / DISTRIKT GRANT

District Grant

Et Distrikt Grant er økonomisk støtte gitt av Distriktet fra midler som er stillt til Distriktets rådighet fra TRF og utgjør inntil 50% av tidligere innbetalte midler til Annual Program Fund i TRF(3 år tidligere enn uttaksår), og blir kalt District Designated Fund (DDF). Til TRF sender Distriktet årlig (hver 1.april)inn en samleoppgave over klubbenes humanitære prosjekter som søker økonomisk bidrag i form av et District Grant. Penger blir frigitt fra TRF neste klubbår. Prosjektmidlene kan benyttes til kortvarige humanitære prosjekter både internasjonalt, nasjonalt og lokalt, samt til lokale service prosjekter. Søknad sendes distriktets TRF komité, innen 1.januar, på søknadsskjema utarbeidet av Distriktet. Etter en slik søknadsrunde har Distriktet grunnlag for å beslutte støtte, og sende inn til TRF en samleliste over prosjekter med kostnader, og på den måte få overført de midler som senere distribueres til de klubber som Distriktet har innvilget støtte. Ved prosjektslutt skal prosjektet avrapporteres på eget skjema til Distriktet ved TRF komiteen. Søknadskjema for District Grant Raporteringsskjema for District Gran.

Søknadskjema for District Grant (pdf)

Søknadsskjema for District Grant (Word)

Raporteringsskjema for District Grant

Sosiale medier

Roterende lenker

Rotary Norge
Rotary Internationala l

RYLA
ROTARACT FACEBOOK

kart

forkortelser i roterende


Nyheter fra

ROTARY INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer