UA-60062975-2
DISTRIKTKONFERANSER / DISTRIKTSKONFERANSEN 2016


distriktskonferansen 2016 holdes på solstrand hotel 7. - 9. oktober. 

Rotary er «global i det lokale, lokal i det globale» -

hovudtema for distriktskonferansen, 25. – 27.09.15


Sosiale medier

Roterende lenker

Rotary Norge
Rotary Internationala l

RYLA
ROTARACT FACEBOOK

kart

forkortelser i roterende


Nyheter fra

ROTARY INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer