UA-60062975-2
ROTARY FONDET (TRF) / GRANTS / GLOBAL GRANT

Global Grant

Dette er videreføring og forbedring av Matching Grant programmet. For å motta finansiell støtte må prosjektene være rettet mot internasjonalt humanitært arbeid og kreve aktivt engasjement fra rotarianere både fra søkerklubben (International Club) og den lokale klubben der prosjektet skal utføres (Host Club). TRF bidrar like mye som Distriktet. I tillegg bidrar TRF med 50% av det klubbene, som inngår i søknaden, selv bidrar med. Prosjektet må ha en størrelse som utløser minimum 15 000 USD i TRF støtte og har et totalt budsjett på minimum 30.000 USD. Global Grants gis til prosjekter som er innenfor TRF´s seks fokusområder:

1) Fred og konfliktforebygging/løsning,

2) Sykdomsforebygging og behandling,

3) Vann og sanitære forhold,

4) Barne- og mødrehelse,

5) Grunnutdanning og leseferdighet,

6) Økonomi- og samfunnsutvikling.

Kravet er videre at prosjektet må være bærekraftig (Sustainable) i flere år etter avslutning. Prosjektets måloppnåelse skal være målbar. For å kunne få ut støttemidler av TRF og Distrikt, må egen klubb, i det foregående Rotary år, ha gitt bidrag til Annual Program Fund. Det er krav om at både egen klubb og «Host Club» er kvalifiserte gjennom TRF sitt kvalifiseringssystem, se neste fane. En Global Grant søknad skal fylles ut elektronisk og dokumentdeling/godkjennelse skjer elektronisk. Denne forenklede søknadsprosess er tilgjengelig under RI’s Web-side, «Member Access» - hvor du må registrere deg før du kommer inn første gang.

https://map.rotary.org/en/selfservice/Pages/login.aspx

Sosiale medier

RotARY lenker

Rotary Norge
Rotary International

RYLA
ROTARACT FACEBOOK

kart

forkortelser i rotARY


Nyheter fra

ROTARY INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer