UA-60062975-2
ROTARY FONDET (TRF) / GRANTS / KVALIFISERING

Klubbkvalifisering

For å søke en Global Grant eller District Grant må klubben kvalifisere seg. Denne kvalifiseringen gjøres ved at klubben bekrefter at * De har deltatt på et (obligatorisk) kvalifiseringseminar * Med deltagelse av sentrale klubbmedlemmer: helst president, innk. president, TRF-ansvarlig. * De har interne kontroller og prosesser som oppfyller krav angitt i ”Memorandum of Understanding (MOU)” med tillegg, ved signering av nevnte dokument. Denne kvalifiseringen gjelder kun for et år ad gangen og følger Rotaryåret. Følgende dokumenter benyttes:

 Club_Memorandum_of_Understanding

Sosiale medier

Rotary lenker

Rotary Norge
Rotary Internationa

RYLA
ROTARACT FACEBOOK

kart

forkortelser i rotary


Nyheter fra

rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer