UA-60062975-2
UNGDOM / STIPEND / UNGDOM OG TILTAKSFONDET


NORSK ROTARY UNGDOMS- OG TILTAKSFOND


UNGDOMS- OG TILTAKSFONDET
 
Norsk Rotary Forum (Norfo) har i dag ikke fondsmidler å dele ut til klubbene slik Norfo hadde tidligere.


På Høstmøtet 2018 ble det vedtatt at fondsmidlene skulle overføres til distriktene for der å bli brukt til samme formål som hos Norfo.


Vedtaket på Høstmøtet 2018:


Vedtak:

1.       Norfos Ungdoms- og tiltaksfond blir avviklet. Fondets midler betales tilbake til Distriktene så snart som mulig.

2.      I samsvar med fondsvedtektenes § 9 overføres fondets kapital pr. samme dato    til distriktene, fordelt etter registrert medlemstall pr. 01.07.18.

3.      I samsvar med § 9 forpliktes distriktene å bruke de fordelte midler til tilsvarende formål som har vært lagt til grunn for fondet, slik det framgår av § 1 i fondsvedtektene.

4.      Alle utbetalinger fra Ungdoms- og tiltaksfondet i Norfo stoppes fra dags dato (02.11.2018). Det holdes tilbake et beløp som tilsvarer tilskudd som er vedtatt men ikke utbetalt.


Sosiale medier

Rotary lenker

Rotary Norge
Rotary Internationa

RYLA
ROTARACT FACEBOOK

kart

forkortelser i rotary


Nyheter fra

rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer