UA-60062975-2


NORSK ROTARY UNGDOMS- OG TILTAKSFOND


UNGDOMS- OG TILTAKSFONDET
 
Norsk Rotary Forum (NORFO) har i dag ikke fondsmidler å dele ut til klubbene slik NORFO hadde tidligere.


På Høstmøtet 2018 ble det vedtatt at fondsmidlene skulle overføres til distriktene for der å bli brukt til samme formål som hos NORFO.


Vedtaket på Høstmøtet 2018:


Vedtak:

1.       NORFOs Ungdoms- og Tiltaksfond blir avviklet. Fondets midler betales tilbake til Distriktene så snart som mulig.

2.      I samsvar med fondsvedtektenes § 9 overføres fondets kapital pr. samme dato    til distriktene, fordelt etter registrert medlemstall pr. 01.07.18.

3.      I samsvar med § 9 forpliktes distriktene å bruke de fordelte midler til tilsvarende formål som har vært lagt til grunn for fondet, slik det framgår av § 1 i fondsvedtektene.

4.      Alle utbetalinger fra Ungdoms- og Tiltaksfondet i NORFO stoppes fra dags dato (02.11.2018). Det holdes tilbake et beløp som tilsvarer tilskudd som er vedtatt men ikke utbetalt.


Sosiale medier

Roterende lenker

Rotary Norge
Rotary Internationala l

RYLA
ROTARACT FACEBOOK

kart

forkortelser i roterende


Nyheter fra

ROTARY INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer