UA-60062975-2
GUVERNØRJostein Osnes

STORD ROTARYKLUBb

josteinosnes@gmail.com

Jostein Osnes er distrikts guvernør i 2020-21.  Han overtok etter Odd Henning Johannessen den 1. juli 2020.  Jostein er nå 78 år og har vært gift med Bjørg siden 1963.  Han har tre barn og åtte barnebarn. 
Jostein bor i Etne og har siden 2003 vært medlem av Stord Rotary klubb.  Han er utdannet lærer med lærerskolen og Hovedfag i pedagogikk fra Universitetet i Oslo (cand. paed.).

Jostein Osnes har et mangfoldig interessefelt og et mangfoldig samfunnsengasjement, som har bragt ham inn i mange oppgaver og jobber opp gjennom årene.
Av interessene nevner han vern av veteranskip, lokal-historie, politikk og kultur i ulike former.

 

Jostein har vært lærer, ansatt ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø i både administrative og faglige stillinger, dosent ved Universitetet i Tromsø, rektor ved Stord lærerhøyskole, generalsekretær i Nordisk Råd (Stockholm), direktør i Harmonien, utdanningsdirektør i Telemark, direktør for Læringssenteret i Oslo og ansatt i Kunnskapsdepartementet med ansvarsområde UNESCO.
Som Rotarianer har Jostein medlemskap siden 2003.  Han har vært president. Assisterende guvernør (AG3).  Han er nå DG og medlem av Arbeidsutvalget i NORFO.Sosiale medier

Rotary lenker

Rotary Norge
Rotary Internationa

RYLA
ROTARACT FACEBOOK

kart

forkortelser i rotary


Nyheter fra

rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer