UA-60062975-2
UNGDOM / STIPEND


ER DU MELLOM 18-24 ÅR OG ØNSKER Å STUDERE ETT ÅR I USA?
- SØK GEORGIASTIPENDET!!

 

"Rotarianerne i Staten Georgia, USA har etablert et program som hvert år innvilger ettårige stipend til studenter mellom 18 og 24 år, for å studere ved college og universitet i staten Georgia USA. Programmet er et ledd i Rotarys arbeid for internasjonal forståelse, samhold og fred. Ca 90 studenter fra store deler av verden får hvert år denne verdifulle mulighet i et internasjonalt studentmiljø.

 

Et "scholarship" dekker alle skolekostnader for ett år, herunder studieutgifter, bøker, samt studentbolig og mat på studiestedet. Kandidatene dekker selv reise frem og tilbake til USA, lommepenger og forsikringer.

 

Studiemulighetene omfatter de fleste fagområder, dog ikke medisin og tannpleie. Studentene søker ikke på studiested, men blir fordelt av Georgia Rotary Student Program. Skolen man fordeles til vil tilby den studieretning studenten har angitt på søknadsskjemaet.

 

Konkurransen om stipendiene er stor. Av søkeren forventes gode eksamensresultater, et utadvent vesen, motivasjon samt evne til å representere som en ambassadør for Norge. Norge har til enhver tid 4-6 studenter med i programmet.

 

Rotarianerne i Georgia vil velge en vertsfamilie for studenten, selv om studentene bor på «campus». I tillegg vil studentene ha en eller flere vertsklubber og vil bli invitert til ulike Rotary-sammenkomster Det arrangeres flere studentsamlinger gjennom skoleåret.

Det tilbys i første rekke «undergraduate» stipendier, hvor utreise normalt skjer etter avsluttet videregående skole.  Søkere til programmet går inn på den internasjonale internettsiden for programmet: www.GRSP.org. Der vil søkere finne relevant informasjon om programmet, forutsetninger for å kunne søke, samt få tilgang til søknadsskjemaet.

 

Utfylt søknadsskjema skal sendes online fra internettsiden til USA. Online-søknaden suppleres med et digitalt bilde av kandidaten sendt per e-mail, samt at en kopi av søknadsskjemaet med nødvendige signaturer, vitnemål/utskrifter, attester (fra to lærere), og en anbefaling fra presidenten i en lokal Rotaryklubb/evt. en distriktsguvernør, sendes per post (alt på engelsk) til USA.

 

Søknadsfristen er 1.oktober året før man skal reise ut. Merk at det kreves avlagt en språktest, TOEFL og SAT-1 test (alternativt også GRE/GEMAT) for å komme inn på universitet i USA hvis du ikke har engelsk som morsmål. Et år som Georgiastipendiat gjør denne testen enklere.

 

En kopi av søknadsskjemaet med vedlegg skal sendes den norske administrator for programmet innen samme frist til følgende adresse:

 

Sean Armana 
E-post: sean@armana.no
Telefon/mobil: +47 416 66 660

Sosiale medier

RotARY lenker

Rotary Norge
Rotary International

RYLA
ROTARACT FACEBOOK

kart

forkortelser i rotARY


Nyheter fra

ROTARY INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer